Vytisknout

Dotace pro podporu publikování formou Open Access

Velikost textu

VUT v Brně finančně podpořilo publikační činnost svých autorů v režimu Open Access. Pokud autoři splní všechny podmínky a ve fondu budou ještě volné finance, bude jim proplacen poplatek za článek až do výše 3000 $. Se svými požadavky a dotazy se mohou obracet na Ústřední knihovnu VUT, která tento fond spravuje.

Přidělení dotace má následující podmínky:

  • Zaměstnanec nebo student VUT musí být první nebo korespondenční autor (jednající s vydavatelem).
  • Vyplacení poplatku maximálně do výše 3000$ nebo 2000€.
  • Žádat lze pouze v případě, že byly využity všechny ostatní možnosti financování (z grantů, projektů apod.).
  • Článek je publikován v časopise, který je zahrnut do hodnocení vědy dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015).
  • OA časopis musí být plně otevřený, dotace se neuděluje pro publikování v tzv. hybridních OA časopisech (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
  • Podpořený článek musí být uložen do repozitáře (Digitální knihovna VUT).
  • Kladné vyřízení žádosti bude dle pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků (pravidlo "first-come, first-served")

Podrobnější informace o Open Access najdete na stránkách Ústřední knihovny VUT - sekce Open Access.

Kontaktní osoba za Ústřední knihovnu VUT v Brně: Jan Skůpa (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Podrobné informace a formulář na žádost o příspěvek najdete na stránce dotačního programu:   Fond OA

 

primi sui motori con e-max

Areálová knihovna
Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně
Technická 2, 616 69 Brno
místnost A4/214a
Tel.: 541 142 172 (vedoucí knihovny); 541 142 183 (kancelář); 541 142 182 (výpůjční pult)
Sigla: BOD 026
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.