Vytisknout

Elektronické informační zdroje

Velikost textu

Podmínky použití

Licenční podmínky u většiny elektronických zdrojů jsou podobné, je ale nutné si je vždy u konkrétního zdroje prostudovat.

Všeobecně je nutno dodržovat následující zásady:

Články z těchto zdrojů je možné stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu či potřebu výuky (další šíření těchto materiálů není přípustné). Není možné naráz stahovat celé publikace či celé číslo elektronického časopisu - vždy pouze jeden článek či kapitolu. Stahovat materiály je možné pouze na vlastní počítač. Pokud použijete některý z elektronických zdrojů při vypracování nějakého článku či jiné vědecké práce, je nutné tento zdroj řádně citovat. Nepokoušejte se stahovat velké množství dat, zejména pomocí robotu, databázový zdroj se může zablokovat pro celou VUT, případně může poskytovatel databáze požadovat další sankce na uživateli konkrétní IP adresy. Pokud není uvedeno jinak, je přístup k databázi ze všech počítačů na VUT.

Název souboru
Výtah z licenčních podmínek pro používání databáze Scientific Net
 

Plnotextové databáze

Do všech licencovaných plnotextových databází je přístup z počítačové sítě VUT nebo vzdáleně přes EZproxy server. Pokud chcete pracovat s konkrétní databází mimo počítačovou síť VUT, odkaz na vzdálený přístup najdete po zobrazení informací (odkaz Info u jednotlivých databází).

ACM Digital Library Info
American Chemical Society Publications Info
American Institute of Physics Info
American Mathematical Society Journals Info
American Physical Society Info
ASME Digital collection Info
ASTM Complete Info
EBSCO - Academic Search Complete Info
EBSCO - Business Source Complete Info
EBSCO - Central & Eastern European Academic Source Info
EMERALD Info
ICE Virtual library Info
IEEE Xplore Digital Library Info
IOPScience (Institute of Physics Electronic Journals) Info
Nature Info
Nature Materials Info
Nature Nanotechnology Info
Nature Photonics Info
ProQuest Central Info
RSC Info
SAE Mobilus Info
Science Direct Info
Scientific Net Info
SpringerLink Info
Taylor & Francis Info
Wiley Online Library Info

 

Bibliografické databáze

Do licencovaných bibliografických databází je přístup z počítačové sítě VUT nebo vzdáleně přes EZproxy server. Pokud chcete pracovat s konkrétní databází mimo počítačovou síť VUT, odkaz na vzdálený přístup najdete po zobrazení informací (odkaz Info u jednotlivých databází).

Česká národní bibliografie - databáze ČNB  
Články v českých novinách, časopisech a sbornících - databáze ANL  
Web of Knowledge - Journal Citation Reports - záložka "Additional Resources" Info
Web of Knowledge - Web of Science Info
Scopus Info
SciFinder Info

 

E-knihy

E-knihy Cambridge University Press

přístup k databázi:

přímý vstup

Elektronické knihy Institution of Civil Engineers (ICE)

přístup k databázi:

producent: Institution of Civil Engineers

ICE Virtual library je platforma pro zpřístupňování odborných knih a sborníků nakladatelství ICE publishing. V jejím rámci je zatím přístupná kompletní kolekce. Po ukončení zkušebního přístupu 31. 7. 2018 budou vybrány konkrétní e-knihy pro trvalý nákup.

seznam knih dostupných v ICE

ELEKTRONICKÉ KNIHY SPRINGER

přístup k databázi:

producent: Springer Nature

Odborné knihy jsou pro VUT v Brně zakoupeny a trvale přístupné díky účasti v konsorciu "CzechELib Springer". Seznam konkrétních titulů je dostupný ze stránek NTK. Všechny tituly jsou snadno vyhledatelné ve vyhledávači Primo.

ELEKTRONICKÉ KNIHY WILEY

přístup k databázi:

producent: Wiley-Blackwell

V současnosti má VUT přístupných zhruba 3300 knih díky účasti v konsorciu Národní technické knihovny "CzechELib Wiley". Na konci roku 2018 bude dle využívanosti vybrána kolekce knih, která bude zakoupena a přístupna natrvalo. Seznam knih je dostupný ze stránek NTK. Všechny e-knihy jsou současně indexovány systémem Primo a lze je tak jednoduše vyhledat a číst.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ELSEVIER

přístup k databázi:

V současnosti má VUT přístupných zhruba 6300 knih díky účasti v konsorciu Národní technické knihovny "CzechELib Elsevier". Na konci roku 2018 bude dle využívanosti vybrána kolekce knih, která bude zakoupena a přístupna natrvalo. Seznam knih je dostupný ze stránek NTK. Všechny e-knihy jsou také indexovány systémem Primo a lze je jednoduše vyhledat a číst.

ELEKTRONICKÉ KNIHY TAYLOR & FRANCIS

přístup k databázi:

producent: Taylor & Francis

V současnosti má VUT přístupných více než 5400 knih díky účasti v konsorciu Národní technické knihovny "CzechELib Taylor & Francis". Na konci roku 2018 bude dle využívanosti vybrána kolekce knih, která bude zakoupena a přístupna natrvalo. Seznam knih je dostupný ze stránek NTK. Všechny e-knihy jsou indexovány i systémem Primo a lze je tak jednoduše vyhledat a číst.

E-knihy v databázi EBSCO

 • přístup k databázi:

 • přímý vstup
 • vstup přes EZproxy
 • vstup přes Shibboleth

  producent: EBSCO Publishing

  Knihy si můžete přečíst přímo v internetovém prohlížeči, který Vám umožní i další práci s textem jako vyhledávání v plném textu, vytváření poznámek, použití výkladového slovníku a  mnoho dalšího. Knihy je také možné stáhnout do offline režimu, jako elektronickou výpůjčku na určitý předem stanovený čas (1-7 dní). V jednu chvíli ke konkrétní knize má přístup pouze jeden uživatel. Pokud máte o knihu zájem a v dané chvíli se k ní nedostanete, je možné si zadat na knihu požadavek a databáze Vás pomocí emailu upozorní, až bude kniha k dispozici.

  V databázi je dostupných 173 knih zakoupených pro uživatele z VUT a další asi 3 a půl tisíce volně dostupných knih v rámci předplatného databáze Academic Search Complete.

 • seznam všech knih zakoupených pro VUT z EBSCO

 • seznam volně dostupných knih v EBSCO

Knovel

ProQuest Central

Zdroj informacíweb Ústřední knihovny VUT.

 

primi sui motori con e-max